7 av 10 våldtäktsoffer blir paralyserade

“Det är farligt när min röst inte hörs p.g.a. högt larmljud”

 

Det här är en kommentar gällande överfallslarm från en av de första enkäter jag genomförde i mitt examensarbete. Jag tror att det är en väldigt vanlig uppfattning att tänka att ”om jag blir utsatt
för brott så kommer jag att kunna skrika”. Tyvärr ser verkligheten inte alltid ut på det sättet. Faktum är att 7 av 10 våldtäktsoffer blir paralyserade vid brott (källa: forskare vid Södersjukhuset och Karolinska Institutet), vilket verkligen ger en perspektiv på hur kroppen per automatik kan agera: oförutsägbart. Vi kan inte i förväg bestämma hur vår kropp ska reagera i en sådan situation. Vi har alla hört trötta fraser som ”ja, men varför gjorde hon inte motstånd eller flydde?”. Och därför är det så skönt att man idag äntligen kan konstatera och bevisa med forskning att: för att hon inte kunde. För om det är en enda sak jag kan vara helt säker på, så är det det faktumet att varje kvinna hade flytt eller fightats – om det hade varit möjligt. Ingen väljer att bli paralyserad.

 

Jag tycker att det finns en intressant grej när det kommer till dagens överfallslarm, och det är att de har ljudet av ett traditionellt billarm. För hur många är vi egentligen som reagerar speciellt kraftigt på ett så normaliserat ljud som billarm? Jag och många andra med mig konstaterade att: ”om jag faktiskt skulle bli utsatt för ett överfall så vill jag att omgivningen ska veta att det är någonting allvarligt som händer mig, så att någon eller några kan gripa in snarast möjligt”. Därför tog vi beslutet att i våra egna överfallslarm använda ett högt, verkligt ljud av en skrikande kvinna i panik, just för att öka chanserna att någon ingriper. Och inte minst för att skapa en situation där förövaren inte vill vara kvar på plats.

Linn Gerhardsson

Grundare och VD