Jämför

Varför är Alarmwear bättre?

Medan andra larm på marknaden verkar när attacken är ett faktum är Alarmwears produkter designade för att arbeta avskräckande för en eventuell förövare. Detta är bara en av flera saker som skiljer Alarmwear från andra personlarm.

Traditionella överfallslarm Traditionella appar Traditionell försvarsspray
Brottsförebyggande Ja NejFinns ingenting synligt som avskräcker en förövare från att inleda ett överfall. NejFinns ingenting synligt som avskräcker en förövare från att inleda ett överfall. NejFinns ingenting synligt som avskräcker en förövare från att inleda ett överfall.
Brottsavvärjande Ja Ja NejDet är ett tyst larm Kan vara det, men dock med stor risk att det används som ett vapen mot dig istället.
Larmljud i form av ett kvinnoskrik Ja Nej NejDet är ett tyst larm Nej
Påkallar omgivningens uppmärksamhet Ja Ja NejDet är ett tyst larm Nej
Larmar anhöriga Ja Nej I en del fall. Begränsat antal följare. Nej
Lagrar data i bevissyfte Ja Nej Nej Nej