Om oss

Vi vill förändra samhället

1 av 3 kvinnor känner sig otrygga utanför det egna hemmet.

Behovet av att känna sig trygg i utomhusmiljöer finns världen över. 17 % av kvinnor i Sverige har under det senaste året ofta avstått från någon aktivitet på grund av otrygghet, och 32 % har ofta valt en annan väg eller annat färdsätt på grund av otrygghet. Linn Gerhardsson bestämde sig för att ändra på det.

Linn Gerhardsson

Grundaren berättar

Visa att vi skyddar det viktigaste vi har – oss själva!

Jag heter Linn Gerhardsson och jag är grundare och VD för Alarmwear. Jag är civilingenjör inom produktdesign och idén till Alarmwear kom till under mitt examensarbete. Sedan tidiga tonår har jag själv upplevt hot och otrygghet i utomhusmiljöer, liksom många andra kvinnor. Ur denna frustration föddes min drivkraft och vilja att skapa en lösning för att minska kvinnors otrygghet i utomhusmiljöer, och på så sätt även bidra till en förändring i samhället.
Företaget grundades 2018

FÖRETAGET GRUNDADES

Examensarbete

140 SIDOR I EXAMENSARBETE

I samråd med experter

I SAMRÅD MED EXPERTER

Hållbara val

HÅLLBARA VAL

Skapat priset

VINNARE AV SKAPA-PRISET

Om oss

Företaget grundades 2018 och till grund ligger en examensrapport på 140 sidor. Betydelsefulla personer som arbetar nära brottsligheten tror att våra produkter kan göra skillnad. Det gör vi också. Vår ambition har hela tiden varit att skapa produkter som håller och inte minst i dagens slit-och-släng-samhälle. Därför jobbar vi med material som tål att användas, rivas, slitas och kastas. Förhoppningen är dessutom att Alarmwear ska kunna bidra till att minska antalet överfallsbrott, vilket därigenom skulle kunna leda till att färre resurser inom vård och rättsväsende tvingas användas. Alarmwear blev länsvinnare av SKAPA-priset, Sveriges största innovationspris till minne av Alfred Nobel, för bästa innovation i Norrbottens län.

Skapat priset