Varför Alarmwear?

Sju anledningar att skaffa Alarmwear

1 av 3 kvinnor känner sig otrygga utanför det egna hemmet

Behovet av att känna sig trygg i utomhusmiljöer finns världen över. 17 % av kvinnor i Sverige har under det senaste året ofta avstått från någon aktivitet på grund av otrygghet, och 32 % har ofta valt en annan väg eller annat färdsätt på grund av otrygghet. Det är dags att ändra på det!

1. Visa att du är larmad

Medan andra larm på marknaden verkar när attacken är ett faktum är Alarmwears produkter designade för att arbeta avskräckande för en eventuell förövare. Vi skulle aldrig larma ett hus utan att uppmärksamma vår omgivning på det. Så varför visar vi inte omgivningen att vi själva är larmade?

2. Avskräckande situation

En förövare vill begå sitt brott så osynligt som möjligt. Det är därför Alarmwear vill skapa en så synlig situation som möjligt. Med ljud, ljus och andra synliga detaljer skapar du en situation en förövare inte längre vill befinna sig i.

3. Delar bevis med dina följare

Om du väljer att aktivera ett larm lagrar vår databas din geografiska position, hur du har rört dig och viktiga tidpunkter för att underlätta bevisning. Dina kontakter får i realtid veta att något har hänt och kan se exakt var och när. Vid larm lagras all din data i 30 dagar. Materialet kan användas av polis för underlättande vid spårningsarbete och brottsutredningar.

4. Ett säkerhetstänk

Att tänka på säkerhet ingår i hela Alarmwears process. Därför ser vi till att din data lagras tryggt om ett larm aktiveras, att larmdosan ska kunna förstöras utan att den slutar larma dina nära och kära och att varje unik användare förblir den unika användaren.

5. Skapad i samråd med experter

Vi har fått god respons av betydelsefulla personer som arbetar nära brottsligheten. De tror att våra produkter kan göra skillnad. Det gör vi också.

6. Vinnare av SKAPA-priset

Till grund för Alarmwear ligger en examensrapport på 140 sidor. Alarmwear blev länsvinnare av SKAPA-priset, Sveriges största innovationspris till minne av Alfred Nobel, för bästa innovation i Norrbottens län.

7. Hållbarhet

Vår ambition har hela tiden varit att skapa produkter som håller och inte minst i dagens slit-och-släng-samhälle. Därför jobbar vi med material som tål att användas, rivas, slitas och kastas. Förhoppningen är dessutom att Alarmwear ska kunna bidra till att minska antalet överfallsbrott, vilket därigenom skulle kunna leda till att färre resurser inom vård och rättsväsende tvingas användas.